(hatályos 2019.07.17-től)

A jelen általános szerződési feltételek ("ászf") a http://gyongy-tanfolyam.hu weboldalon a Manogyöngy Bt. által végzett termékértékesítésre vonatkoznak.

Kérjük, amennyiben vásárlója vagy aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.
Amennyiben kérdése van, a megadott elérhetőségeken állunk rendelkezésére!

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:
• Üzemeltetői adatok ismertetése
• Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása
• A kínált termékek kategória besorolása
• Rendelési információk ismertetése
• A megrendelések feldolgozásával kapcsolatos információk
• Rendelés lépéseinek bemutatása
• A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének ismertetése
• Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása
• Egyéb díjszabás
• Jótállási, garanciális információk, tudnivalók
• Az elállási jog ismertetése
• Elállási jog gyakorlásának menetéről szóló tájékoztató
• Adatkezelési információk

CÉGADATOK

A szerződés nyelve: magyar

A Manogyöngy Bt fontosabb adatai a következők:

Cégnév:

Manogyöngy Bt.

Székhely:

2310 Szigetszentmiklós Dobó István u 31/b

Cégjegyzékszám:

Cg. 13-06-064482

Nyilvántartó cégbíróság:

Pest Megyei Bíróság, mint cégbíróság

Adószám:

22686905-1-13

Képviselő neve:

Kereki Krisztina

Telefon:

+36-30/554-8967 munkanapokon 17-19h között

Email cím:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A megjelenített termékek kizárólag on-line rendelhetőek meg, gyöngyékszerek elkészítési útmutatói Pdf formátumban, emailben küldve, gyöngyfűzést oktató online tananyagok webes zárt felületen elérve. 

A kínált termékek kategória besorolása

gyöngyfűzés minták egyesével vagy előfizetésben

gyöngyfűzést oktató online elérhető tananyagok

Rendelési információk

A vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges. A vásárlás menete elkülönül aszerint, milyen terméket kíván vásárolni.

Megrendelések feldolgozása

A beérkezett megrendelések feldolgozása munkanapokon történik, jellemzően 17 óra után. 
Az általános teljesítési idő a vételár beérkezése után legfeljebb 3 munkanap.
A megrendelt termékek értékesítésére vonatkozó szerződés a felek között akkor jön létre, amikor a Manogyöngy Bt.  által a vásárolt minták emailben kiküldésre kerültek, az online oktatóanyagok hozzáférési beállítása megtörtént. Amennyiben a megrendelést valamilyen elháríthatatlan ok miatt nem tudjuk a jelen ászf szerinti feltételekkel teljesíteni, úgy erről, a megrendelés visszaigazolását követően a lehető leghamarabb emailben értesítjük, az időközben kifizetésre került termékek vételárát 15 napon belül visszatérítjük.

Megrendelést kizárólag írásban tudunk elfogadni, a webshopon keresztül vagy emailben. A telefonon érkező megkereséseket is utólag írásban (emailben) véglegesítjük.

Vásárlás menete gyöngyfűzés minták esetén (eseti kampányban van rá mód)

Válassza ki a webshop kínálatából a megfelelő gyöngyfűzés mintákat és tegye be a kosárba. A megfelelő termékek kiválasztását követően, amennyiben nem kíván további terméket a kosárba tenni, válassza a webshop kosár menüpontot. Ezt követően szükséges kitölteni a megrendelést, kiválasztani az Önnek megfelelő fizetési módot. A kosárba tett termékekre vonatkozóan az adásvételi szerződés a jelen ászf szerinti feltételekkel jön létre.

A megrendelés kézhezvételét email-ben visszaigazoljuk a megrendelésben feltüntetett email címre küldött automatikus elektronikus levélben. A visszaigazolásban feltüntetjük a megrendelés kódszámát, amelyre hivatkozni lehet a megrendeléssel kapcsolatos bármely ügyintézés esetén. Amennyiben rosszul töltötte ki a megrendelést és nem helyesen adta meg email címét, úgy a megrendelését sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudjuk. A megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért, károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 2 munkanapon belül nem érkezik meg a vevőhöz, a vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A visszaigazolás kizárólag a megrendelés kézhezvételét és nem annak elfogadását, vagyis nem a szerződés felek közötti létrejöttét bizonyítja.

Vásárlás menete online oktatóanyag esetén

Válassza ki a megrendelőfelületről a megfelelő gyöngyfűzés oktatóanyagot és töltse ki az űrlapot. 

A megrendelés kézhezvételét email-ben visszaigazoljuk a megrendelésben feltüntetett email címre küldött automatikus elektronikus levélben. Amennyiben rosszul töltötte ki a megrendelést és nem helyesen adta meg email címét, úgy a megrendelését sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudjuk. A megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért, károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 2 munkanapon belül nem érkezik meg a vevőhöz, a vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A visszaigazolás kizárólag a megrendelés kézhezvételét és nem annak elfogadását, vagyis nem a szerződés felek közötti létrejöttét bizonyítja.

A megvásárolt oktatóanyagokhoz a weboldalon történő regisztrációval lehet hozzájutni: http://gyongy-tanfolyam.hu/index.php/tanoncok-regisztracio
Regisztráció után az elérési jogosultságot beállítjuk, erről értesítést küldünk.
A regisztráció bármikor megszüntethető a Manogyöngy Bt. felé jelzett elérhetőségek egyikén kérve azt. Fenntartjuk a jogot, hogy a törlés kérése esetén a személyazonosság igazolását kérjük.
A megvásárolt online oktatóanyagokat más formában rendelkezésre bocsátani nem tudjuk.

 

Termékek árának, házhozszállítás díjának kifizetése

A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) forintban értendők. A Manogyöngy Bt. az ÁFA törvény XIII. fejezete alapján alanyi adómentes, ezért az általa értékesített termékeket ÁFA nem terheli.

A gyöngyfűzés minták árán kívül csomagolási vagy szállítási díjat nem kell fizetni.


Amennyiben a megrendelt termékek ára a megrendelés visszaigazolását követő 8 naptári napon belül nem kerül kifizetésre (a Manogyöngy Bt bankszámláján jóváírásra), úgy a Manogyöngy Bt. szabadul az ajánlati kötöttség alól és nem köteles a megrendelés teljesítésére.

Teljesítéssel kapcsolatos információk

A megrendelést követően, ha banki átutalással történik a fizetés, akkor a megrendelt termék(ek) árának vevő általi kifizetését és a Manogyöngy Bt. részére történő jóváírását követő legfeljebb 3 munkanapon belül emailben küldjük a megrendelt termékeket. 
A regisztrációt igénylő termékeknél a regisztrációt követően indokolatlan késedelem nélkül beállítjuk a szükséges jogosultságokat. 

Emailben küldött oktatóanyag esetén a vevő részére e-számlát küldünk az általa megrendeléskor megadott email címre.

Egyéb díjszabás

A megrendelt gyöngyfűzés minták, oktatóanyagok vételárán felül csomagolási vagy szállítási, se más egyéb díjat a vásárlónak alapesetben nem kell fizetnie.
Kivételt képez ezalól a CIB bankfiókban történő készpénzes fizetési mód választása, melynél webáruházunk felszámítja a mindenkori kezelési költséget.

 

Garanciális feltételek, szavatosság

 

Tájékoztató a szavatosságra fennálló jogszabályi kötelezettségről

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?Ön a Manogyöngy Bt. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?<>Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Manogyöngy Bt. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a 'Kellékszavatosság' pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Elállási/Felmondási jog ismertetése

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

 

Elállási jog gyakorlásának menete

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
Manogyöngy Bt. 2310 Szigetszentmiklós Dobó István utca 31/b
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Egyedi termék rendelése esetén az elállási jog nem gyakorolható.

Panaszügyintézés helye, módja

Panaszait írásban az alábbi címekre küldött levélben/emailben, szóban pedig az alábbi telefonszámon teheti meg.

- levélben: 2310 Szigetszentmiklós Dobó István u 31/b.
- emailben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
- telefonon: 06 30 554-8967 munkanapon 17-19 óra között,

Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett miden adatot, beleértve a megrendelés visszaigazolt kódszámát, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést.

A telefonon érkező panaszokat azonnal megvizsgáljuk és tájékoztatjuk álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosoljuk a panaszt. Ha a vevő nem ért egyet a szóbeli panaszára kapott válasszal, írásban meg kell küldenie részünkre a panaszát. Ebben az esetben az alábbiak szerint, az írásbeli panaszokra vonatkozó rendelkezések szerint járunk el.

Az írásbeli panaszokat 5 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk. Válaszunkat indokoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy felügyeleti szervünkhöz fordulhat panaszával. Felügyeleti szerveink a következők:

megrendeléssel kapcsolatban (adatbeviteli hibák javításának lehetősége, visszaigazolás) az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság;

a termék minőségét, a szavatossági jogok érvényesítését, a fogyasztók tájékoztatását és a panaszügyintézést az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;

az Általános Szerződési Feltételek tartalmának jogszerűségét az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;

Társaságunk tevékenységének ellenőrzésére nézve az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság NFH Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége. Bővebb információt a www.nfh.hu weboldalon talál.

A panaszokra vonatkozó levelezéseket 3 évig megőrizzük.

Adatkezelés

Vásárlás teljesítésével összefüggő adatkezelés

 • jogalapja: Általános Szerződési Feltételek teljesítése, hatályos Számviteli törvénynek való megfelelés (számlázás)
 • érintettek köre: mindenki, aki a Manogyöngy Bt-vel szerződésre lép
 • tárolt adatok: postázási név és cím, számlázási név és cím, email cím, telefonszám, valamint online elérhető tananyagok esetén weboldali regisztrációnál név és emailcím
 • adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés nem teljesíthető
 • adattárolás időtartama: teljesítés időpontjától számított 1 év (jótállás időtartama), illetve a számlákon szereplő adatok a hatályos Számviteli törvényben rögzített ideig
 • személyes adatokat továbbítunk:
  • Számlázz.hu - KBOSS.hu Kft.
   Cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7/c.
   Adatkezelési tájékoztató: https://www.szamlazz.hu/szamla/adatvedelem
   Továbbított adatok köre: név, számlázási cím, esetlegesen email cím (elektronikus számla esetén)
  • Magyar Posta Zrt.(MPL futárszolgálat, és postai kézbesítés) 
   Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
   Postacím: Budapest 1540
   E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
   Adatkezelési tájékoztató: https://posta.hu/static/internet/download/Magyar_Posta_Zrt._adatkezelesi_tajekoztatoj a_20150703.pdf
   Továbbított adatok köre: név, postázási cím, email cím és telefonszám

Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.
A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Manogyöngy Bt. általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit, melyről bővebben olvashat itt: http://gyongy-tanfolyam.hu/index.php/adatvedelmi 

Jogosulatlan felhasználás jogkövetkezményei, szerzői jogok

Jogosulatlan felhasználásnak számít a weboldalon szereplő összes blogbejegyzés, írásos vagy videós tartalom engedély nélküli felhasználása, továbbítása, részben vagy egészben bármilyen formában (online vagy offline módon) történő továbbítása.
Jogosulatlan felhasználás továbbá a megvásárolt minták, tananyagok engedély nélküli felhasználása tanfolyamokon, közös fűzéseken, vagy megjelentetése online vagy offline módon.
Ilyen esetben a hatályos jogszabályok – az 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a 2012. évi C. törvény 385.§ – alapján jogi eljárás megindítását kezdeményezzük, továbbá a jogosulatlan felhasználás napidíja is felszámolásra kerül. 
Minden felhasználó előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül elfogadja ezen díj összegét.

A jogosulatlan felhasználás díja 100.000 HUF/nap/tartalom.